Viện Dinh dưỡng ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Meijibio Việt Nam

Viện Dinh dưỡng ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Meijibio Việt Nam   - Ảnh 1.

Hai bên cam kết hợp tác tập trung trong những lĩnh vực sau:

– Nghiên cứu khoa học: Phối hợp tiến hành các nghiên cứu đánh giá hiệu quả các sản phẩm dinh dưỡng; Chia sẻ các thông tin chuyên môn phù hợp và các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc chuyên ngành dinh dưỡng và sức khỏe.

– Cập nhật, phổ biến kiến thức và tổ chức các lớp đào tạo về dinh dưỡng và thực phẩm.

Viện Dinh dưỡng ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Meijibio Việt Nam   - Ảnh 2.

Thời gian hợp tác trong vòng 5 năm (2024-2028). Triển khai trên phạm vi toàn quốc và phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của hai bên; ưu tiên những lĩnh vực, đối tượng cần quan tâm về dinh dưỡng (dinh dưỡng cho người già, người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo dường…). Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng và Công ty TNHH Meijibio Việt Nam sẽ mở ra các hoạt động mang ý nghĩa xã hội hóa trong lĩnh vực dinh dưỡng, huy động thêm các nguồn lực đầu tư cho công tác dinh dưỡng, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2040.

PV

Bài viết liên quan

Tư vấn online